Projekty

Szkoła debaty – Plan dla edukacji

Czy o zmianach w edukacji powinno się decydować odgórnie, czy w porozumieniu z odbiorcami działań edukacyjnych? Czy istnieje jedna recepta na rozwiązanie problemów polskiej szkoły, czy raczej –  pomysłów jest wiele a każdy z nich jest wart uwagi, dyskusji i rozważenia? To pytania kluczowe „Planu dla edukacji”. Pracowaliśmy w trzech zespołach tematycznych RAPORT I WNIOSKI Z PROJEKTU

Obywatelskie konsultacje ustawy likwidującej gimnazja

Całość procesu śledziliśmy od momentu zapowiedzi zmiany do etapu jej ogłoszenia i wdrożenia. Uczestniczyliśmy w pracach sejmowych i senackich komisji, występowaliśmy z oficjalnymi wystąpieniami, kierowanymi do ministerstwa, formułowaliśmy zalecenia – zarówno w kwestii jakości merytorycznej zmian, jak również procedury ich stanowienia, opiniowaliśmy projektu zmiany prawa.

Sprawozdania z posiedzeń komisji

Sprawozdanie z wdrożenia reformy 23 marca 2017 r. 

Podstawy programowe – posiedzenie komisji 9 marca 2017

Komisja sejmowa w sprawie konsultacji do reformy 2 listopada 2026 r. 

Kalendarium prac nad reformą 

Komisja sejmowa na temat konsultacji reformy 15 września 2026 r.

Postulaty, wnioski, propozycje i komentarze

Szkolne referendum

Dlaczego reforma edukacji nie będzie sukcesem

Niedostatki reformy

Czym jest podstawa programowa?

Dlaczego raport z konsultacji dotyczących reformy jest niepełny?

Jakie komplikacje przyniesie reforma?

Jakie będą skutki reformy gimnazjalnej?

Prezentacja raportu podsumowującego społeczne konsultacje 

Opinie merytoryczne do prac, związanych z likwidacją gimnazjów

Ocena prac związanych z konsultacjami zmian podstaw programowych

Ocena rozwiązań w podstawie programowej dla klas I – III

Opinia dotycząca części wstępnej podstawy

Opinia do podstawy wychowania przedszkolnego

Opinia dotycząca likwidacji gimnazjów 

Ocena pracy ekspertów powołanych przez MEN

Komentarz do wyroku WSA podtrzymanego przez NSW w sprawie autorów podstaw programowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Adres:
ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23A/69
02-513 Warszawa

     

KRS: 0000588325
NIP: 5213713873
Regon: 363090074

Copyright © 2024

        .

Polityka prywatności