Pogłębione konsultacje – nadal nie znamy konkretów

Na posiedzeniu komisji sejmowej 5 września 2016 r dowiedzieliśmy się, że konsultacje ustawy, która zostanie przedstawiona 16 września, będzie prowadzić Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przypomnijmy – to już trzecie podejście resortu do prowadzenia konsultacji w ramach wniosku składanego do KPRM. Pierwszy konkurs wygrała Federacja Inicjatyw Oświatowych. Następnie konkurs odwołano i ogłoszono nowy. FIO w oficjalnej odpowiedzi jako powód odmowy otrzymała informację, że harmonogram ich propozycji nie pokrywa się z harmonogramem przyjętym przez MEN. Kilka dni później dowiedzieliśmy się jednak, w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, że żadnego harmonogramu konsultacji w ramach ogólnopolskich debat nie ma. W pierwszym konkursie nie brała udziału fundacja „Rzecznik Praw Rodziców”, która wygrała w ponownie ogłoszonym konkursie. Jednak wniosek do KPRM o wspólne prowadzenie konsultacji przez fundację „Rzecznik Praw Rodziców” nie został do tej pory złożony.

Po wakacjach, na pierwszym posiedzeniu komisji okazało się, że konsultacje dotyczące projektu, poprowadzi FRSE. Tym razem konkursu jednak nie ogłoszono.

Przyjrzałyśmy się FRSE – w radzie Fundacji zasiadają Teresa Wargocka i Marzena Drab – obie obecnie pracują w MEN w randze wiceministrów. W radzie zasiada też Marzena Machałek – formalna autorka zmiany ustawy z 29 grudnia, która procedowana była w trybie poselskim.

Dodajmy o FRSE jedną jeszcze informację. Jej formalny status to GONGO  – Governmental Non Govermnetal Organisation to fundacja Skarbu Państwa. Rok temu, jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej, wpisano do ustawy finansowanie jej z budżetu państwa. Zatem partnerem konsultacji projektu zostanie organizacja, w której zasiadają urzędnicy z MEN, finansowana także przez rząd.

Program Pogłębionych Konsultacji, prowadzony przez KPRM ma na celu rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych.

W czasie posiedzenia Komisji Edukacji i Młodzieży 13 września 2016 r. min Zalewska, wbrew temu, co przedstawiła tydzień temu, zapowiedziała, że wniosek o konsultacje z partnerem społecznym będzie jednak opracowywany nadal.

 Iga Kazimierczyk