WSA – nazwiska autorów podstaw programowych nie mogą być utajnione

Nazwiska wszystkich twórców podstaw powinny zostać ujawnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł treść naszej skargi na odmowę MEN w zakresie udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych. Na razie znamy tylko nazwiska liderów zespołów.

Dlaczego weszłyśmy z MEN w ten spór?

Podstawy programowe kształtują polską szkołę – to dokument na bazie którego nauczyciele planują swoje prace a wydawcy – przygotowują podręczniki. Podstawy programowe to oś konstrukcyjna polskiej szkoły. Jako przedstawicielki organizacji, zajmującej się działaniami na rzecz jakości edukacji, mamy prawo znać nazwiska osób, które je przygotowały.

Więcej – ma prawo znać je każda obywatelka i obywatel, ponieważ wszyscy jesteśmy odbiorcami prawa powstającego w MEN (pośrednio i bezpośrednio). Mamy prawo je znać, ponieważ jesteśmy – jako podatnicy – zleceniodawcami tych autorów. Trzy powody – każdy został zignorowany przez MEN.

Dlaczego MEN odmawiał podania tych nazwisk?

MEN w uzasadnieniu odmowy podawał argumenty z zakresu prawa do prywatności autorów pisząc, że mają oni prawo do ochrony swych nazwisk i nie podawania ich do wiadomości publicznej. MEN posługiwał się wcześniej także argumentem, że omawiani autorzy… w istocie nie mieli wpływu na ostateczny kształt podstaw. W późniejszej argumentacji okazało się jednak, że wpływ mają, ale w ramach swoich działań prywatnych a nie publicznych

Dlaczego uważamy inaczej?

Wszelkie działania na rzecz MEN – a w szczególności te, za które płacą podatnicy – należą do sfery publicznej a nie prywatnej. Nie ma do rzeczy to, że zleceniobiorcy – w tym wypadku autorzy – wykonują te zadania w czasie wolnym. Nie ma znaczenia kiedy pisali podstawy, istotne jest to, że efekty ich pracy mają istotny wpływ na jakość funkcjonowania polskiej szkoły. Nie ma to nic wspólnego z ich prywatnością. Sprawą podstawową jest to, że jako obywatele i obywatelki po prostu mamy prawo wiedzieć, kto przygotował te dokumenty. Osobną sprawą jest to, że skoro reform edukacji jest dobrze przygotowana, to autorzy podstaw sami powinni chcieć w debacie publicznej zaistnieć.

Co na to WSA?

Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł naszą argumentację ze skargi na odmowę MEN – autorzy podstaw działają w sferze publicznej a nie prywatnej, MEN ma więc obowiązek ich dane udostępnić. Wyrok jest nieprawomocny.

Dziękujemy Fundacji e-Państwo za wsparcie prawne