Pół-raport z konsultacji publicznych

„Raport z konsultacji publicznych” dotyczący zmian w USO jest niepełny. Uwzględniono w nim jedynie opinie od podmiotów, do których MEN przesłał projekt do konsultacji w dniu ogłoszenia projektu. Pozostałych 46 opinii w nim nie uwzględniono. [Na zdjęciu, miś, innych celnych zdjęć nie znalazłyśmy]. 

Opinie które nadesłano w wyniku konsultacji publicznych przez organizacje niewymienione w piśmie kierującym projekt ustawy do konsultacji, zostały w raporcie pominięte. Nie znajdziemy w nim nawet nazw organizacji. W raporcie z konsultacji nie umieszczono także naszej opinii, także tej przygotowanej przez ruch społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacji Rzecznik Praw Rodzica, która miała być partnerem MEN w konsultacjach. Pominięto także uwagi Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) oraz wielu szkół. Nie odniesiono się również do 2400 komentarzy obywateli i obywatelek.

Raport powstał niezgodnie z par. 51 ustęp 2 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, powinien zawierać omówienie opinii podmiotów, które przedstawiły swoje opinie.

Zatem ani Komitet Stały Rady Ministrów (3 listopada) ani Rada Ministrów (8 listopada) nie dowiedzą się z o tym, że w wyniku konsultacji publicznych złożono jeszcze 46 opinii merytorycznych do projektu, wskazujących na negatywne konsekwencje wprowadzanych w życie zmian.

Tak wyglądają „szerokie konsultacje” o których od roku minister Zalewska mówi w mediach.

Dla przypomnienia: harmonogram prac 

Iga Kazimierczyk