Rekomendacje do Krajowego Planu Odbudowy, Umowy Partnerstwa oraz Planów Krajowych oraz Regionalnych

Krajowy Plan Odbudowy, Umowa Partnerstwa i powiązane z nią programy krajowe oraz regionalne wyznaczą główne kierunki rozwoju Polski na najbliższe lata i zapewnią środki na ich realizację.

Czytaj dalej „Rekomendacje do Krajowego Planu Odbudowy, Umowy Partnerstwa oraz Planów Krajowych oraz Regionalnych”

Stanowisko w sprawie szczepień przeciw COVID – 19 dla kadry placówek dla dzieci do lat 3

Wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zwróciłyśmy się do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, ze stanowiskiem o włączenie personelu żłobków, klubów malucha i dziennych opiekunów do pierwszej grupy osób poddawanych szczepieniom.

Czytaj dalej „Stanowisko w sprawie szczepień przeciw COVID – 19 dla kadry placówek dla dzieci do lat 3”

Stanowisko organizacji społecznych wobec aktualnego stanu edukacji

Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia COVID-19 dotknęła najmocniej. To – obok ochrony zdrowia – najważniejsza usługa publiczna, dlatego powinna znaleźć się na liście priorytetów władz. Niestety, bieżące decyzje w tej dziedzinie podejmowane są w sposób nieprzejrzysty, bez otwartego dialogu z zainteresowanymi podmiotami i jasno sformułowanej strategii. 

Czytaj dalej „Stanowisko organizacji społecznych wobec aktualnego stanu edukacji”

Jak powstała wrześniowa strategia „przytłaczającej większości szkół”

Niestety, „dobra strategia”, na którą powoływano się na licznych konferencjach prasowych pracowników resortu, nie była w żaden sposób konsultowana z ekspertami i lekarzami. Decyzję o powołaniu Rady do spraw bezpieczeństwa, która ma doradzać ministrowi, podjęto dopiero 23 października, już po decyzji o zamknięciu szkół.

Czytaj dalej „Jak powstała wrześniowa strategia „przytłaczającej większości szkół””

Czego zabrakło w wytycznych MEN, dotyczących nowego roku szkolnego?

Pominięcie rzetelnych konsultacji publicznych i brak precyzji w przepisach. Niestety ostatnio to standard w przygotowaniu przepisów prawa przez resort edukacji. Czego w przepisach zabrakło? Jakie rozwiązania można byłoby wprowadzić? Bierzemy wytyczne MEN „na warsztat”. Czytaj dalej „Czego zabrakło w wytycznych MEN, dotyczących nowego roku szkolnego?”