Higiena i bezpieczeństwo nauki – posiedzenie komisji sejmowej

Wszyscy się zgadzają, że warunki, w jakich uczą się dzieci, mają wielki wpływ na jakość edukacji. Niestety, NIK w raporcie z przeprowadzonej w 60 szkołach kontroli przedstawia smutny obraz dzieci przeciążone długimi zajęciami, dźwigające ciężkie torby, gnające z lekcji na lekcję bez możliwości złapania oddechu. Jak zaradzić złu? Continue reading „Higiena i bezpieczeństwo nauki – posiedzenie komisji sejmowej”

WSA – nazwiska autorów podstaw programowych nie mogą być utajnione

Nazwiska wszystkich twórców podstaw powinny zostać ujawnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł treść naszej skargi na odmowę MEN w zakresie udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych. Na razie znamy tylko nazwiska liderów zespołów. Continue reading „WSA – nazwiska autorów podstaw programowych nie mogą być utajnione”

Podręczniki prawie gotowe

Za kilka dni początek roku szkolnego 2017/18. Tymczasem dla szkół branżowych nie ma ani jednego podręcznika. Także przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” jest na razie bez podręcznika. Jedyna publikacja, która czeka obecnie na dopuszczenie, to praca pod redakcją Teresy Król – jej poprzednie podręczniki przygotowane dla gimnazjów, zawierały informacje o tym, że „utrata błony dziewiczej to rozmienianie się na drobne” a „postawa chłopców, którzy stają się ojcami, bywa różna”. Witamy w nowym roku szkolnym. Continue reading „Podręczniki prawie gotowe”

Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty? Ministerstwo zaczęło konsultacje

A my w trybie dostępu do informacji publicznej chcemy dowiedzieć się, jakie zmiany dla ustawy wprowadzonej w życie styczniu są obecnie planowane. Chcemy też dowiedzieć się kto, co, jak i za ile konsultuje.  Continue reading „Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty? Ministerstwo zaczęło konsultacje”