Transkrypcja z „Raportu Obywatelskiego”na temat debat i zmian w oświacie

Prezentujemy zapis debaty, która odbyła się 20 czerwca 2016 r. w siedzibie ZNP w udziałem min. edukacji Anny Zalewskiej. Wydarzenie miało na celu prezentację stanowisk strony społecznej, która formalnie nie została zaproszona do udziału w debatach „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra Zmiana” oraz do prac w zespole Ekspertów Dobrej Zmiany, działającym w MEN.

Omówienie wątków, pojawiających się w debacie, już wkrótce.

Transkrypcja