Jak działamy?

Organizujemy społeczne konsultacje tam, gdzie proces ten był niewystarczający lub w ogóle go zabrakło.

Projektujemy i prowadzimy debaty, w czasie których wypracowywane są rozwiązania dla szkół i społeczności szkolnych.

Przygotowujemy raporty, ekspertyzy, publikacje na temat zasad reform w edukacji i koniecznych kierunków merytorycznych zmian.