Stanowisko w sprawie szczepień przeciw COVID – 19 dla kadry placówek dla dzieci do lat 3

Wspólnie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego zwróciłyśmy się do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, ze stanowiskiem o włączenie personelu żłobków, klubów malucha i dziennych opiekunów do pierwszej grupy osób poddawanych szczepieniom.

Wedle obowiązującego na dziś prawa, osoby pracujące z dziećmi do lat trzech, nie znajdują się w żadnej priorytetowej grupie i będą poddawane szczepieniom po zakończeniu tej procedury w grupach od I do III.

Pobierz

Jako organizacje zajmujące się wspieraniem działań związanych z edukacją najmłodszych dzieci, z radością przyjęliśmy założenia zapisane w „Narodowej Strategii Szczepień”, zakładające, że nauczyciele znajdą się w pierwszej grupie pracowników, którzy mogą zgłosić się do szczepienia.

Uważamy, że w grupie „nauczyciele” powinny znaleźć się również opiekunki i osoby pracujące w placówkach przeznaczonych dla dzieci do lat trzech: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz Dzienni Opiekunowie.

Organizacja systemu opieki i edukacji dla dzieci do lat 3 należy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zakładamy więc, że dla rządu, który tak wysoce i słusznie ceni wspieranie rodzin, ta dodatkowa troska – w postaci minimalizowania ryzyka przez dostęp do szczepień – zostanie zapewniona.

Pamiętajmy, że w placówkach dla najmłodszych dzieci opiekunki pracują bardzo blisko dzieci. Tulą, trzymają je na rękach. Zachowanie jakiegokolwiek dystansu z dziećmi jest po prostu niemożliwe. Konieczne i bardzo częste są również kontakty z rodzicami i opiekunami dzieci.  Zatem aby uniknąć rozprzestrzeniania infekcji i wzmocnić strategie przeciwdziałania pandemii, należałoby kierować na szczepienia wszystkich pracowników branż, w których kontakt z drugą osobą jest bliski. Z „Narodowej Strategii Szczepień” wynika jednak, że opiekunki żłobkowe będą mogły zaszczepić się po zakończeniu etapu III, czyli po pracownikach branży hotelarskiej, czy restauracji, uwzględnionych w tym etapie.

Uważamy, że nieuwzględnienie pracowniczek i pracowników sektora opieki nad dziećmi do lat trzech w harmonogramie szczepień grupy I jest błędne. Wyrażamy nadzieję, że znajdą się oni na liście osób dopuszczonych do szczepień w etapie I.