Tajne/poufne – tak resort edukacji rozmawia o szkole

Lada dzień mają zacząć się rozmowy przy okrągłym stole ze strajkującymi nauczycielami. To nie pierwsza próba rozmów ze środowiskiem oświatowym. Pierwsze spotkania odbywały się już oświatowym w 2016 roku. Niestety, niewiele o nich wiemy o tym, co faktycznie w czasie tych spotkań ustalono. Od trzech lat resort edukacji stoi bowiem na stanowisku, że debaty „Uczeń, rodzic, nauczyciel – dobra zmiana”, które służyły wypracowaniu rekomendacji do reformy, miały charakter wewnętrzny i w związku z tym, raporty z ich przebiegu mogą pozostać tajne.

Czytaj dalej „Tajne/poufne – tak resort edukacji rozmawia o szkole”

Akademicy, członkowie CKE, nauczyciele, wiemy kim są autorzy nowych podstaw programowych.

Po ponad półtorarocznej sądowej batalii, na wniosek naszej Fundacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę osób zaangażowanych w tworzenie nowych podstaw programowych. My powiedzieliśmy „sprawdzam” i wiemy kim oni są.

Czytaj dalej „Akademicy, członkowie CKE, nauczyciele, wiemy kim są autorzy nowych podstaw programowych.”

O rozwiązaniach systemowych dla edukacji. Debata w Warszawie

W dniu 24 września 2018r., w godzinach 15:00 – 19:00 w „Marzyciele i Rzemieślnicy”, w Warszawie odbędzie się kolejna debata deliberatywna tym razem pod tytułem „Zmiany systemowe w polskiej oświacie – wyzwania, kierunki, ograniczenia”. Czytaj dalej „O rozwiązaniach systemowych dla edukacji. Debata w Warszawie”

Po debacie w Głogowie

Nauczyciele powinni stosować na lekcji metody angażujące wszystkich, bez względu na to, czy należą do uczniów „słabych” czy „dobrych” – na przykład pracę projektową, gry zespołowe; gminy powinny uruchamiać programy wspierające uczniów doświadczających barier w dostępie do edukacji (czy to z przyczyn materialnych, etnicznych czy z innych). Czytaj dalej „Po debacie w Głogowie”

Ocenianie nauczycieli – nie znamy opinii partnerów społecznych

Projekt oceniania nauczycieli znalazł się w fazie konsultacji, ale na właściwej stronie internetowej nie widać ani jednej opinii społecznej. W publicznej debacie natomiast temat się pojawia. Czyżbyśmy kompletnie już przestali wierzyć w sens informowania inicjatorów aktów prawnych o naszym zdaniu?

Czytaj dalej „Ocenianie nauczycieli – nie znamy opinii partnerów społecznych”