Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty? Ministerstwo zaczęło konsultacje

A my w trybie dostępu do informacji publicznej chcemy dowiedzieć się, jakie zmiany dla ustawy wprowadzonej w życie styczniu są obecnie planowane. Chcemy też dowiedzieć się kto, co, jak i za ile konsultuje.  Continue reading „Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty? Ministerstwo zaczęło konsultacje”

Opinia fundacji do zmiany ustaw w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech

Opinia merytoryczna dot. projektu o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w zakresie zmiany przepisów w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60) Continue reading „Opinia fundacji do zmiany ustaw w zakresie opieki nad dzieckiem do lat trzech”