Podręczniki – po co pisać nowe, kiedy można skopiować stare?

Reforma wdrażana jest od prawie 4 miesięcy – przez ten czas do szkół trafiały i nadal trafiają towarzyszące jej podręczniki. Większość z nich treściowo pokrywa się z podręcznikami z gimnazjum. To jednak zdaniem resortu edukacji zupełnie nic złego.  Continue reading „Podręczniki – po co pisać nowe, kiedy można skopiować stare?”

MEN ma rację, korepetycje to plaga

Na zadane na Twitterze pytanie odpowiedziano nam błyskawicznie. Można mieć liczne zastrzeżenia co do danych wykorzystanych przy tym obliczeniu, jednak skala zjawiska, obliczana nawet metodą „na piechotę” może robić wrażenie. Korepetycje to istotny problem polskiej oświaty – zgadzamy się z diagnozą minister Anny Zalewskiej. Continue reading „MEN ma rację, korepetycje to plaga”

Ministerstwo nie ma aktualnych danych na temat wdrażania reformy

Ministerstwo na ten moment nie jest w stanie udostępnić danych z monitoringu reformy. Zatem wszelkie zapewnienia ze strony resortu o tym, że „reforma wdrażana jest bez komplikacji” a także zapewnienia premier Szydło, która podkreślała, że nie docierają do niej żadne negatywne opinie o reformie, nie mają odzwierciedlenia w faktach – jeśli MEN nie przedstawił wiarygodnych danych i źródeł na temat zmian, to na jakiej podstawie możemy sądzić, że „reforma wdrażana jest bez komplikacji”? Continue reading „Ministerstwo nie ma aktualnych danych na temat wdrażania reformy”

Higiena i bezpieczeństwo nauki – posiedzenie komisji sejmowej

Wszyscy się zgadzają, że warunki, w jakich uczą się dzieci, mają wielki wpływ na jakość edukacji. Niestety, NIK w raporcie z przeprowadzonej w 60 szkołach kontroli przedstawia smutny obraz dzieci przeciążone długimi zajęciami, dźwigające ciężkie torby, gnające z lekcji na lekcję bez możliwości złapania oddechu. Jak zaradzić złu? Continue reading „Higiena i bezpieczeństwo nauki – posiedzenie komisji sejmowej”

WSA – nazwiska autorów podstaw programowych nie mogą być utajnione

Nazwiska wszystkich twórców podstaw powinny zostać ujawnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł treść naszej skargi na odmowę MEN w zakresie udostępnienia nazwisk autorów podstaw programowych. Na razie znamy tylko nazwiska liderów zespołów. Continue reading „WSA – nazwiska autorów podstaw programowych nie mogą być utajnione”