Debata KULTURA EDUKACYJNA

ekspertka debaty: Alicja Pacewicz

Debata “Prace domowe. Jak sprawić, by pomagały się uczyć?” była pierwszą z publicznych dyskusji organizowanych w ramach cyklu i stanowiła swoisty pilotaż modelu debaty wypracowanego w zespole realizującym projekt. Punktem wyjścia stały się:

1) w wymiarze organizacyjnym – propozycje przygotowane przez Ośrodek “Stocznia”, częściowo zmodyfikowane oraz

2) w części merytorycznej – materiały eksperckie zebrane i opracowane w postaci “fiszek”, czyli konspektów, opisujących związek konkretnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych w obszarze “Praca i kultura pedagogiczna placówek  edukacyjnych”.

Należy zastrzec, że zarówno przebieg debaty, jak i szczegółowe treści, nad którymi pracowali debatujący zostały nieznacznie dopasowane do potrzeb uczestników spotkania – i tak, aspekt wyrównywania szans edukacyjnych był w dyskusji mocno obecny, ale nie stanowił jej głównej, konstrukcyjnej osi. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy oraz rodzice odnosili się do niego kilkakrotnie, równocześnie jednak skupiali się wyraźnie na konkretnych własnych problemach i dylematach.

Debata odbyła się 5 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Zobacz relację z debaty.