Debata EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

ekspertka debaty: Teresa Ogrodzińska

Debata „Przedszkole – szansa na dobry start edukacyjny?” dotykała problemu dostępności do edukacji przedszkolnej. Światowe badanie niezbicie dowodzą, że możliwie najwcześniejszy dostęp do dobrych zajęć przedszkolnych, zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niskim kapitale kulturowym, pozwala wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, między innymi przez dobre przygotowanie do startu szkolnego.

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej jest podstawowym czynnikiem pozwalającym rzeczywiście wyrównywać szanse edukacyjne i dobrze przygotować dzieci do dalszych etapów edukacji. Dobre przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi przekłada się bezpośrednio na rozwój podstawowych kompetencji dzieci i ich gotowość szkolną.

Celem debaty było  opracowanie rekomendacji do zmian w edukacji przedszkolnej, z poszanowaniem metod partycypacyjnych.

Zgodnie z założeniami debata bazowała na zdefiniowanych wcześniej – w toku prac eksperckich – dylematach związanych z jakością i dostępnością edukacji przedszkolnej.  Zadaniem debaty było przedyskutowanie tych dylematów – poznanie perspektyw poszczególnych grup „stanowych”, zebranie komentarzy i uwag wypracowanie rekomendacji dla samorządu, przedszkola oraz Ministerstwa Edukacji.

Debata odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Janisławicach (gm. Głuchów). Zobacz relację z debaty.