Debata KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

ekspertka debaty: Zofia Grudzińska

Debata „Rola nauczyciela w niwelowaniu barier edukacyjnych” wezwała do zastanowienia, co mogą zrobić wszyscy interesariusze edukacji. Debata była zorganizowana według modelu wypracowanego przez zespół aktywistów Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji, realizujących projekt Fundacji Przestrzeń dla Edukacji przy udziale ekspertów Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Wydarzenie przebiega w schemacie dyskusji grupowych i kończy się zebraniem wypracowanych wniosków. Innowacją jest zmiana składu grup (z homogenicznych na heterogeniczne) w trakcie debaty.

Przebieg debaty, jak i szczegółowe treści, nad którymi pracowali debatujący zostały nieznacznie dopasowane do potrzeb uczestników spotkania – i tak, aspekt wyrównywania szans edukacyjnych w kontekście nierówności SES był w dyskusji obecny, ale nie stanowił jej głównej, konstrukcyjnej osi. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy oraz rodzice odnosili się do niego kilkakrotnie, równocześnie jednak skupiali się wyraźnie na konkretnych własnych problemach i dylematach.

Debata odbyła się 23 maja 2018 roku w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Zobacz relację z debaty.