Szkoła Debaty

Zależy nam aby dowiedzieć się co o zmianach, dziejących się w edukacji, mówią jej uczestnicy i odbiorcy. Chcemy wiedzieć, nie tylko, co o tym sądzą, ale także – jak chcieliby zmieniać to, jak funkcjonuje szkoła.

Spotykamy się w czterech miastach Polski z przedstawicielami i przedstawicielkami uczniów, nauczycieli, samorządowców i rodziców. Nasze szkoły debaty odbędą się w: Bytomiu, Głogowie, Głuchowie i w Warszawie

Każda z debat, poświęcona jest innemu zagadnieniu: pracom domowym, edukacji przedszkolnej, kształceniu nauczycieli, zmianom systemowym. Wybór tematów był nieprzypadkowy – stanowi on efekt prac ekspertów i ekspertek, zaangażowanych w działania ruchu Obywatele dla edukacji.

Szkoła debaty – co robimy?

 • Wierzymy, że zmiana w edukacji jest skuteczna jedynie wtedy, kiedy jest tworzona we współpracy z tymi, których dotyczy.
 • Szanujemy wiedzę i dorobek nauczycieli, zaangażowanie dyrektorów, doświadczenie samorządowców i potrzeby uczniów, chcemy wiedzieć, co w edukacji jest ważne, co i jak można w niej zmienić.
 • Zbieramy dane – przekonują nas procenty i liczby, ale także – ocena i zdanie indywidualnych osób, do diagnozy oświaty używamy metody pracy właściwej badaniom jakościowym.
 • Angażujemy uczniów w dyskusję o szkole – ich głosów brakuje w publicznej debacie o edukacji.
 • Na podstawie wniosków z debat opracujemy wytyczne zmian, które przekażemy zarówno politykom, jak również urzędnikom z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Chcemy pokazać, że o edukacji można rozmawiać w szerokim, otwartym gronie.

Uczestnicy:

 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice
 • samorządowcy
 • dyrektorzy

Przebieg debaty:

 • Zaczynamy od przedstawienia tematu – jakie są głosy ekspertów, jakie dylematy, problemy udało nam się określić w obrębie danego tematu.
 • Zapraszamy uczestników do pracy w grupach: nauczycieli, uczniów, samorządowców, rodziców. Każda z grup pracuje nad nieco innym tematem – inaczej zadane pytanie uwzględniające zainteresowania, perspektywy poszczególnych grup. Każda z grup jest także moderowana przez doświadczoną w moderacji osobę albo przez moderatora-amatora (np. aktywny uczeń, sprawdzony samorządowiec). W każdej grupie jest też reporter.
 • Po pracy w grupach czas na wspólne obrady i podsumowanie prac w zespołach, relacje reporterów, ew. uzupełnienia, dopytania ze strony pozostałych uczestników
 • Każdą debatę podsumowujemy z udziałem moderatorów i innych osób, które pracowały przy organizacji wydarzenia.
 • Z każdej debaty opracowujemy raport, zawierający pomysły i rozwiązania uczestników.

Opracowanie projektu debaty: Fundacja Innowacji Społecznych i Badań „Stocznia”