Opinia dotycząca podstawy programowej języka obcego nowożytnego

Skoro autorzy podjęli się tak szerokiego opisu warunków sprzyjających skutecznemu nauczaniu języka obcego, szkoda, że pominęli czynnik najważniejszy: ograniczenie liczby grup. W dyskusji publicznej (również w trakcie tzw. Debaty Ekspertów Dobrej Zmiany) mianowicie wiele razy pojawiał się postulat, by grupy te ustawowo nie były liczniejsze, niż piętnastoosobowe.

Czytaj dalej „Opinia dotycząca podstawy programowej języka obcego nowożytnego”