Korekta podstaw programowych?

Przed nami czas dla edukacji zupełnie niezwykły. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą właśnie w narodowym eksperymencie edukacyjnym, jakim jest przymuszone, ekspresowe uczenie zdalne. Może to pora na urealnienie podstaw programowych, które stanowią minimum programowe – podstawę do przygotowania egzaminów?

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji we współpracy z Inicjatywą Protest z Wykrzyknikiem oraz Ruchem Społecznym „Obywatele dla edukacji” w trosce o sprawnie działające szkoły postanowiły odpowiedzieć na czerwcową propozycję pana Ministra Piontkowskiego, przedstawioną w rozmowie z Bogdanem Bugdalskim i Rafałem Kergerem, opublikowaną przez Portal Samorządowy

 Jeśli pojawią się dobrze umotywowane głosy, wskazujące, że jakiś element z podstaw programowych należy zmienić – nie tylko z historii, ale i z innych przedmiotów – to jestem otwarty na rozmowy i jakiejś korekty możemy dokonać .

Oczekujemy za to, że ministerstwo przyjmie naszą pracę, wykonywaną w dobrej woli i z wysokim poziomem fachowości i wdroży rozporządzeniem sugerowane redukcje treści, zleci Centralnej Komisji Edukacyjnej przegląd arkuszy egzaminacyjnych dla ósmej klasy pod kątem rewizji zagadnień, których znajomość jest wymagana od uczniów.

Zmobilizowaliśmy doświadczonych nauczycieli, by podjęli się przeglądu obowiązujących podstaw programowych szkoły podstawowej w celu odpowiedzialnego zredukowania treści w zakresie treści szczegółowych. Działanie to stanowi jednocześnie reakcję na jedno z zaleceń po kontroli wdrażania reformy edukacji, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Praca była realizowana w trzech zespołach, które obecnie przedstawiają propozycje zmian (redukcji treści szczegółowych lub ich modyfikacji), dotyczące języka polskiego (w podziale na klasy 4-6 i 7-8 z załączonym bankiem lektur dla klas 4-6), biologii i fizyki.

Działanie ma charakter bieżącej interwencji, aby zmiany można było wdrożyć już w tym  roku szkolnym – bez zmiany podręczników, natomiast przy zachowaniu celów ogólnych, wartości edukacyjnej i wewnętrznej spójności programów.

Jako doświadczeni eksperci i praktycy oświaty mamy świadomość konieczności głębszej modyfikacji podstawy, aby zamiast programu mogła faktycznie służyć celom ustawowym. Pomijając kwestie czasowe, takie prace wykraczają poza cele statutowe i możliwości finansowe ruchów społecznych.

Przeglądu podstaw programowych dokonali:

Fizyka:

Marcin Sitburski, Morska Szkoła Podstawowa w Gdańsku, mgr fizyki, nauczyciel fizyki, matematyki-zgoda KO, informatyki-zgoda KO, informatyk-administrator sieci-17 lat doświadczenia zawodowego, technik budowy okrętów

Anna Bałanda, Szkoła Podstawowa nr 7 im. S.Wyspiańskiego w Zabrzu, nauczyciel matematyki i fizyki – 14 lat doświadczenia – nauczyciel dyplomowany

Leszek Olpiński Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, nauczyciel fizyki, informatyjki, etyki – 19 lat doświadczenia w zawodzie nauczyciela – nauczyciel mianowany

Biologia, nauczyciele szkoły podstawowej:

Ewelina Domańska, Olivia Dycewicz, Katarzyna Hałys, Katarzyna Janczarska, Katarzyna Przybysz, Marta Stolarska, Barbara Sykała        

Język polski:

Dorota Kujawa Weinke, nauczycielka języka polskiego, bibliotekarka i terapeutka od 13 lat pracująca w szkole. Autorka bloga inspirowniaedukacyjna.blogspot.pl, mentorka kursu „Ocenianie kształtujące zeszyt” w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dwukrotnie otrzymała certyfikat Microsoft Innovative Educator Expert. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli m.in. z wykorzystania błędów w edukacji czy pracy grupowej.

Magdalena Pelcner, nauczycielka języka polskiego, również jako obcego, od 9 lat pracująca w szkole.

bank lekturbiologia 4-6fizyka 4-6język polski 4-6język polski 7-8