#ZadaNIEdomowe – akcja organizacji społecznych i Rzecznika Praw Obywatelskich

Mniej to nowe więcej. Tyczy się to także zadan domowych, zadawanych w szkole. Są potrzebne, pomagają się uczyć, ale jak w każdej dziedzinie, korzystny jest umiar. Mniej zadań domowych, to zadania wykonane lepiej, z pożytkiem dla uczniów i uczennic, to zadania uczące a nie tylko służące „odrobieniu”.

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci lubiły, chciały i potrafiły się uczyć. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, w tym z wyników w ostatnich badaniach PISA. Zależy nam, by szkoła była miejscem, do którego chce się chodzić i które pomaga wszechstronnie się rozwijać. Dlatego zapraszamy wszystkich – dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki, uczennice i uczniów, a także rodziców, do wspólnego działania na rzecz wypracowania lepszego modelu zadawania prac domowych!

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i edukacyjnych organizacji społecznych powstał krótki poradnik, jak zrobić to w waszych szkołach. Zachęcamy do zapoznania się z nim i stworzenia w szkole zespołu roboczego, który pomoże wypracować zasady zadawania prac domowych z uwzględnieniem głosów uczniów i rodziców. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zadanie-domowe-mniej-ale-lepiej-opracujmy-szkolne-zasady-zadawania-prac-domowych

Jeśli wy także chcecie “zadawać z głową” i podejmiecie tę inicjatywę – napiszcie, jak jak wam się to udaje i przyślijcie swoje propozycje szkolnych zasad w tej sprawie. Jeśli już macie własny pomysł na ograniczanie ilości prac domowych, plan, program, czy regulamin – pokażcie go, tak by inni mogli się nimi zainspirować (w mediach społecznościowych używajcie hasztaga #zadaNIEdomowe).

Najciekawsze przykłady zamieścimy na stronie Obywatele dla Edukacji, gdzie znajdziecie też więcej materiałów na ten temat https://obywateledlaedukacji.org/zadaniedomowe/

 

Dlaczego zainicjowaliśmy akcję zadaNIEdomowe? 

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo w sprawie ilości prac domowych. Uzyskał oficjalną odpowiedź resortu wskazującą, że o tym, co i jak zadawać do domu, decyduje nauczyciel, a dobrą organizację zadań domowych należy wypracowywać zawsze poszukiwać na poziomie szkoły.

Dlatego wspólnie z edukacyjnymi organizacjami społecznymi Rzecznik podjął pracę nad materiałami, które pomogłyby społeczności szkolnej w wypracowaniu rozwiązań dla prac domowych zgodnie z rekomendacją MEN.

Tak powstał poradnik #zadaNIEdomowe, w ramach którego podpowiadamy, jak wspólnie opracować szkolne reguły dotyczące pracy w domu, tak, aby była ona rzeczywiście dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów danej szkoły.

Wierzę, że kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem, osoby odpowiedzialne za kształt polskiej szkoły podzielą przekonanie, że przemyślane zadania domowe, oparte w większym stopniu na kreatywności i współpracy, przyczynią się do lepszej edukacji, a w efekcie do lepszego funkcjonowania naszego społeczeństwa – pisze Adam Bodnar.

Ogłaszając akcję zadaNIEdomowe RPO zwraca się jednocześnie do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, by wsparł promocję dobrych praktyk zadawania mniejszej ilości prac domowych w szkołach. Ulotkę #zadaNIEdomowe przekazuje też rzecznikowi praw dziecka Mikołajowi Pawlakowi.

Co dalej?

Chcemy też ułatwić korzystanie z dobrych rozwiązań wypracowanych już w wielu szkołach – można z nich korzystać w serwisie obywateledlaedukacji.org/

Uczestnicy projektu są głęboko przekonani, że problem prac domowych uda się rozwiązać, jeśli w proces zmiany zaangażują się wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Przy okazji będzie to doskonałą lekcję na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw człowieka i obywatela.