Pomóżmy schudnąć podstawom programowym

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji we współpracy z Inicjatywą Protest z Wykrzyknikiem w trosce o sprawnie działające szkoły podejmują się przeglądu obowiązujących podstaw programowych szkoły podstawowej w celu odpowiedzialnego zredukowania treści.

Redukcja najwyższą treści podstaw jest jednym z zaleceń po kontroli wdrażania reformy edukacji, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Działanie ma charakter bieżącej interwencji, aby zmiany można było wdrożyć już w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 – bez zmiany podręczników, natomiast przy zachowaniu celów ogólnych, wartości edukacyjnej i wewnętrznej spójności programów. Jako doświadczeni eksperci i praktycy oświaty mamy świadomość konieczności głębszej modyfikacji podstawy, aby zamiast programu mogła faktycznie służyć celom ustawowym. Pomijając kwestie czasowe, takie prace wykraczają poza cele statutowe i możliwości finansowe ruchów społecznych. Oczekujemy za to, że ministerstwo przyjmie naszą pracę, wykonywaną w dobrej woli i z wysokim poziomem fachowości i wdrożywszy rozporządzeniem sugerowane redukcje treści, zleci Centralnej Komisji Edukacyjnej przegląd arkuszy egzaminacyjnych dla ósmej klasy pod kątem rewizji zagadnień, których znajomość jest wymagana od uczniów.

Dla zapewnienia jak największej skuteczności działania, prace powinniśmy zakończyć w połowie listopada, by jeszcze przed „świątecznym spowolnieniem” jak najszerzej rozpropagować nasze działania za pośrednictwem mediów.

Zapraszamy do współpracy doświadczonych nauczycieli szkół podstawowych (również tych, którzy dotychczas pracowali w gimnazjach, niezależnie od tego, w jakiego rodzaju placówkach są obecnie zatrudnieni; również osoby, które w ostatnim roku zrezygnowały z pracy nauczycielskiej, ale nadal znają specyfikę funkcjonowania szkoły, możliwości psychofizyczne uczniów i mają doświadczenie pedagogiczne). Prace powinny się odbywać w kilkuosobowych zespołach nauczycieli danego przedmiotu.

Czekamy więc na ochotników spośród nauczycieli szkół podstawowych: języka polskiego, historii, wos, przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii oraz wychowania fizycznego.

Jak chcemy to zrobić?

Z grupy zgłaszających się do nas nauczycieli i nauczycielek języka polskiego, historii, wos, przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii oraz wychowania fizycznego dobierzemy zespoły pracujące w parach lub w większych zespołach. Celem działania jest okrojenie podstaw programowych – dostosowanie ich do siatki godzin i taka selekcja, aby w szkołach możliwa była praca metodami problemowymi. Zadaniem każdego zespołu przedmiotowego będzie zatem analiza treści szczegółowych danych przedmiotów i wybór najważniejszych dla danej dziedziny elementów.

Skorygowane podstawy programowe sprawdzimy krzyżowo aby uniknąć usunięcia elementów treści, które mogą być kluczowe dla innych przedmiotów.

Jak będą pracować zespoły?

Zgłoszone do nas osoby łączymy w pary lub grupy. Pracę zespołów moderujemy zdalnie – z każdą z par będziemy się jednak spotykać wirtualnie, abyśmy wszyscy wiedzieli co i po co robimy. Dynamika pracy zespołu zależy od osób, które wchodzą w jego skład – istotny jest tu końcowy efekt, czyli zredukowany zakres treści podstaw przedmiotowych.

Zadania wykonujemy pod imieniem i nazwiskiem – chyba, że ktoś bardzo będzie chciał anonimowo.

Ponieważ czas nagli, chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć rekrutację (do końca przyszłego tygodnia), by skontaktować ze sobą nauczycieli przedmiotowych.

Prosimy o zgłoszenia do: Zofia Grudzińska, zgruda57@gmail.com , tel. 603332873 (lub przez Facebook strony Obywatele dla Edukacji https://www.facebook.com/ObywateledlaEdukacji/

Staramy się obecnie zebrać fundusze, by móc oferować wynagrodzenie, lecz w chwili obecnej nie możemy go w stu procentach gwarantować. Zrobimy jednak wszystko, by nie naruszyć zasady, że fachowiec powinien być wynagrodzony, choćby zasadniczą motywacją była dbałość o uczniów i o jakość pracy szkoły.