Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty? Ministerstwo zaczęło konsultacje

A my w trybie dostępu do informacji publicznej chcemy dowiedzieć się, jakie zmiany dla ustawy wprowadzonej w życie styczniu są obecnie planowane. Chcemy też dowiedzieć się kto, co, jak i za ile konsultuje. 

Pani
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 10.ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1) W nawiązaniu do ogłoszenia o partnerskim projekcie http://szkola2020.pl/o-projekcie/  realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rzecznik Praw Rodzica, proszę o informację, jakie zmiany w ustawie o systemie oświaty (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59) są obecnie w resorcie dyskutowane i przygotowywane. Treść informacji zawartej na stronie informującej o projekcie konsultacji, odnosi się do przyjętego prawa oświatowego, które weszło już w życie. Wnosimy o doprecyzowanie zakresu planowanych zmian w obowiązującym prawie oświatowym.
2) Jakie zadania wynikające z zapisów wniosku „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” (nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 pn) zostały już zrealizowane: wnosimy o udostępnienie raportów z działań zapisanych w harmonogramie projektu, wykonanych zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jak również przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców.
3) Wnosimy o upublicznienie danych, raportów i analiz, powstałych w wyniku realizacji wymienionego powyżej konkursu, przygotowanych przez obu partnerów zadania.
4) Wnosimy o podanie imion i nazwisk ekspertów, pracowników administracyjnych, konsultantów i wszelkich podwykonawców, zatrudnionych w wyżej wzmiankowanym projekcie oraz podania kwot honorariów wypłaconych im do dnia 7 czerwca 2017 r.
5) Wnosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich przepisów realizujące projekt instytucje są w stanie zagwarantować, że pod koniec jego trwania odbędzie się wysłuchanie publiczne. Informacja o planowanym wysłuchaniu publicznym znajduje się na stronie http://szkola2020.pl/o-projekcie/