Zaangażowanie w edukację – tylko ponadpartyjnie

Stanowisko Fundacji jest jednoznaczne – poprzemy każdą ponadpartyjną inicjatywę, mającą na celu poprawę funkcjonowania edukacji. Wierzymy, że taki cel możliwy jest tylko w działaniach ponad podziałami i z wolą budowania rzetelnej debaty o systemie edukacji.

W jednym z felietonów w głównym wydaniu Wiadomości TVP w dniu 5 stycznia br. przytoczono fragment naszego stanowiska odnoszącego się do potrzeby ponadpartyjnej zgody na rzecz jak najlepszej edukacji naszych dzieci.

Stanowisko Fundacji jest jednoznaczne – poprzemy każdą ponadpartyjną inicjatywę, mającą na celu poprawę funkcjonowania edukacji. Wierzymy, że taki cel możliwy jest tylko w działaniach ponad podziałami i z wolą budowania rzetelnej debaty o systemie edukacji. Taką opinię prezentowałyśmy już wcześniej, podpisując się pod zdaniem, że “Polską racją stanu jest tworzenie polityki edukacyjnej w perspektywie wieloletniej, ponad podziałami partyjnymi, we współpracy z obywatelami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi”

Popieramy ideę referendum na temat reformy edukacji w przypadku gdyby Prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie zawetować ustawy. Jesteśmy zaangażowane w tę inicjatywę i nasza w niej obecność stanowi dla nas wartość. Doceniamy, mimo krytycznych uwag, wkład działaczy i działaczek oraz posłów i posłanek Platformy Obywatelskiej i innych partii w próby przeciwdziałania negatywnym skutkom reformy oświaty. Dlatego cieszymy się, że angażują się oni – podobnie jak wiele obywateli i obywatelek, w inicjatywę przeprowadzenia referendum.

Nie chciałybyśmy być również wplątywane w partyjny kontekst. To nie jest nasza przestrzeń. Naszą przestrzenią jest edukacja. Działamy wyłącznie po to by była jak najlepsza. Nigdy przeciwko komuś. Zawsze otwarte na rzetelną debatę i mądre zmiany.

Iga Kazimierczyk