Chodzi o dobro dziecka – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka

21 grudnia w biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Rzecznika Marka Michalaka z przedstawicielkami ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji” i Fundacji „Przestrzeń dla edukacji”

Tematem naszego spotkania było omówienie konsekwencji zmian w oświacie, jakie staną się za chwilę doświadczeniem dzieci.

W czasie spotkania zwracałyśmy szczególną uwagę na problem przepełnienia prowadzenia klas dwujęzycznych, ukrytą prywatyzację szkół, które coraz więcej zakupów finansują ze środków rady rodziców – reforma tę sytuację z pewnością jedynie wzmocni. Skupiłyśmy się na tym, że reforma, czekająca na podpis prezydenta, nie zawiera przepisów, które blokowałyby dogęszczanie szkół ponad możliwości lokalowe. Takie wytyczne istnieją dla żłobków i przedszkoli i stanowią jasno, w jaki sposób obliczać liczbę uczniów w ramach istniejącej infrastruktury i powierzchni placówki. Niestety obawiamy się, że w sytuacji „dogęszczania” i tworzenia w szkole podstawowej dodatkowych klas szóstych i siódmych, warunki pracy, nauki i komfortu dzieci ulegną znacznemu pogorszeniu. Uważamy, że problem zmianowości, który do tej pory nie został wyeliminowany z życia szkolnego przybierze teraz na sile.

Przygotowywana reforma struktury szkolnej także w tym względzie zdaje się nie liczyć z dobrem dziecka. Zwróciłyśmy także uwagę Rzecznika na problem uczniów likwidowanych gimnazjów, którzy nie będą mieli możliwości powtarzania klasy oraz wskazywałyśmy na ewidentną niesprawiedliwość względem trzech roczników, które w wyniku zmiany podstawy programowej w środku cyklu nauczania, nie będą miały możliwości opanowania wszystkich zagadnień przewidzianych w obowiązkowym kształceniu ogólnym. Rzecznik podkreślił, że przyjrzy się tej sprawie.

Spotkanie skończyłyśmy z konkretnymi wnioskami – w naszej opinii, uchwalonej przez Sejm i Senat Ustawy, powinno towarzyszyć rozporządzenie o minimalnych warunkach lokalowych i infrastrukturalnych. Obecny brak przepisów w tej sprawie powoduje, że w szkołach zaprojektowanych na 300 dzieci już w tej chwili może uczyć się 400 osób. Kwestia dostępności nie tylko sal lekcyjnych , ale także szatni, sal gimnastycznych i toalet, to nie są sprawy abstrakcyjne, ale prawa dziecka do godnej i bezpiecznej nauki. Oczekujemy działań Rzecznika, mających na celu przygotowanie wytycznych określających jakość standardów dotyczących powierzchni i wyposażenia placówek szkolnych.

Zobowiązałyśmy się również do monitorowania konsekwencji wprowadzanych zmian i przekazywania informacji o nich Rzecznikowi.

Dorota Łoboda, Iga Kazimierczyk, Justyna Glusman