Monitoring zmian w oświacie – razem ze Społecznym Monitorem Edukacji

Jednoczymy siły – monitoring zmian w oświacie będziemy od dziś prowadzić wspólnie ze Społecznym Monitorem Edukacji, który obserwuje zmiany w oświacie od 2006 roku. Minister Zalewska zapowiedziała 27 czerwca w Toruniu wiele zmian w polskiej oświacie, ich charakter i zasięg jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje różne obszary, etapy, treści i cele. Nie wiemy ile z nich przełoży się na zmiany w ustawie i w rozporządzeniach, wszystkie propozycje zmian musimy jednak zanalizować, ocenić, skomentować merytorycznie.

Zapowiedziane zmiany są dla nas niepokojące – tworzenie podstaw programowych do lekcji wychowawczych oraz kontrola zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe w szkołach (konieczność obecności nauczyciela w czasie takich zajęć), edukacja wczesnoszkolna przez pięć lat (razem z przedszkolem), reorganizacja całego systemu bez diagnozy potrzeb uczniów i ich możliwości. Zapowiedziane zmiany, będziemy komentować w najbliższych dniach.