Po raporcie obywatelskim

20 czerwca 2016 r. w siedzibie ZNP strona społeczna podsumowała debaty o oświacie „Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana” odbywające się w gronie Ekspertów Dobrej Zmiany.

Podsumowanie zorganizowała „strona społeczna”, czyli ruch „Obywatele dla Edukacji:, fundacja „Przestrzeń dla edukacji” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. W dyskusji uczestniczyła także  minister edukacji Anna Zalewska.

– Debaty w ramach dobrej zmiany nie były formalnie konsultacjami publicznymi, ponieważ nie były powszechne i otwarte dla każdego zainteresowanego – mówiła Iga Kazimierczyk z fundacji „Przestrzeń dla edukacji”.

– Spośród zgłoszonych propozycji, minister dokona wyboru najlepszych i już się boję. Co to znaczy najlepszych, według jakich kryteriów dokonana zostanie ocena, co dobre, a co złe – pytał szef ZNP Sławomir Broniarz.

Zarzuty odpierała minister edukacji. – To była tylko debata – twierdziła szefowa MEN.

Organizatorzy debaty 20 czerwca poinformowali minister edukacji, że wnioski z dyskusji – w formie raportu obywatelskiego – zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ciągu najbliższego tygodnia.

Relację video z debaty można obejrzeć na stronie: http://www.raportobywatelski.pl

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.