Wnioski o dostęp do informacji publicznej

Publikujemy nasze wnioski, skierowane do MEN, o informacje udzielane w trybie do informacji publicznej. Zamieszczamy także odpowiedzi na pisma oraz inne pisma urzędowe.

07.01 DIP

02.12 DIP

08.02 DIP

Skarga_PDE

odpowiedź MEN na DIP Watchdog Polska

09.05 DIP

17.05 DIP

Skarga PDE