20 czerwca 2016 r – Raport obywatelski

Podsumujmy razem debaty o oświacie. Celem wydarzenia jest spotkanie się wszystkich środowisk tworzących szkołę – uczniów, rodziców, nauczycieli, naukowców, działaczy związków nauczycielskich oraz specjalistów z sektora NGO. Pragniemy – jako strona społeczna – zabrać głos w toczącej się od kilku miesięcy dyskusji na temat kierunków i charakteru zmian w polskiej edukacji. Rekomendacje przedstawione i przygotowane w czasie spotkania zostaną opracowane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy do udziału. Wymagana jest rejestracja: http://www.raportobywatelski.pl

Przebieg wydarzenia będzie można śledzić na żywo on – line.