Debata gwiaździsta„Biurokracja w szkole – podnoszenie jakości czy ograniczanie autonomii?”

Debata gwiaździsta

Biurokracja w szkole – podnoszenie jakości czy ograniczanie autonomii?

16 maja 2016

godz: 10:00 – 12:30

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Mokotowska 16/20, sala 507 V piętro

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty, a także studentów i pracowników naukowych na debatę gwiaździstą pt. „Biurokracja w szkole – podnoszenie jakości czy ograniczanie autonomii?”

Celem debaty jest ocena dokumentowania praktyki szkolnej. Materiał z debaty zostanie opracowany, a wnioski przedstawione w formie rekomendacji środowiska przedszkoli i szkół do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program:

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników, prof. Anna Wiłkomirska, dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
10:05 – 10:45 Wystąpienia

Iga Kazimierczyk, Obywatele dla edukacji, „Monitoring problemu biurokracji w szkole”

dr Izabella Kust, Wyższa Szkoła Menadżerska, „Nadzór pedagogiczny”

– dr Joanna Michalak – Dawidziuk, Wyższa Szkoła Menadżerska, „Awans zawodowy, założenia a realia”

 dr. Lidia Wollman, Obywatele dla edukacji, „Biurokracja i kontrola pracy nauczyciela”

10:45 – 11:15 Dyskusja
11:15 – 11:30 Przerwa
11:30 – 12:00 Wystąpienia

Alina Kozińska – Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Obywatele dla edukacji „Konsultacje publiczne, dlaczego ich potrzebujemy”

 

12:00 – 12:30 Dyskusja

Organizatorzy:

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

Obywatele dla Edukacji

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”