Działania strażnicze w oświacie: seminarium Społecznego Monitora Edukacji

Zapraszamy na seminarium poświęcone działaniom monitoringowym w oświacie, które współorganizujemy wraz ze Społecznym Monitorem Edukacji i ruchem Obywatele dla edukacji.

Seminarium odbędzie się w środę, 20 kwietnia, w godzinach 14.00-17.00.

Miejsce: Fundacja Feminoteka, Warszawa, Mokotowska 29a

Prosimy o potwierdzenie obecności pod adresem e-mail: pde@przestrzendlaedukacji.org

Społeczny Monitor Edukacji od 2006 roku prowadzi monitoring działania władz oświatowych: gromadzimy i upowszechniamy informacje, upominamy się o równość w dostępie do edukacji. Nasza strona www.monitor.edu.pl stanowi stale uzupełniane i rozbudowywane archiwum dziesięciu lat polityk oświatowych.

Od września 2014 roku prowadzimy, przy wsparciu z projektu Obywatele dla Demokracji, działania strażnicze nastawione na konkretny cel: próbujemy “pójść za pieniędzmi”, a dokładnie – przyjrzeć się, na trzech wybranych przykładach, temu, w jaki sposób Centralna Komisja Egzaminacyjna prowadzi projekty systemowe, finansowane z UE.

Na zakończenie naszego projektu serdecznie zapraszamy Obywateli Dla Edukacji na seminarium poświęcone działaniom strażniczym w oświacie. Chcemy przede wszystkim opowiedzieć na nim o naszych działaniach i podzielić się naszymi doświadczeniami i zasobami, a następnie – zapewnić Obywatelom przestrzeń dla własnej pracy dyskusji.

Osobom spoza Warszawy oferujemy całkowity lub częściowy (w zależności od liczby zgłoszonych) zwrot kosztów przejazdu.

Część I: Monitor Edukacji dla ruchu Obywatele dla edukacji 

prowadzenie: Anna Dzierzgowska

14.00 -14.30 powitanie osób uczestniczących, wzajemne krótkie przedstawienie się wszystkich uczestników
14.30 – 15.20 prezentacja Monitora Edukacji (Anna Dzierzgowska): monitoring w oświacie na przykładzie naszych doświadczeń
15.20 – 15.30 przerwa
15.30 – 16.00 prezentacja Obywateli dla Edukacji
16.00 – 16.30 prezentacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej: edukacja antydyskryminacyjna, tworzenie koalicji;
16.30 – 17.00 przerwa na lunch
17:00 – 20:00 Część II: Działania wspierające rozwój edukacji – spotkanie ruchu Obywatele dla edukacji

  Organizotorzy:

Sponsorzy: