Kto pyta MEN – nie błądzi!

O co staramy się dowiedzieć w trybie dostępu do informacji publicznej?

Od momentu, gdy rozpoczął się nabór do zespołu „Ekspertów Dobrej Zmiany” pojawiają się pytania,  dotyczące zasad pracy MEN z tym zespołem.  Zgłosiłyśmy się do tego grona, więc jako uczestniczki procesu, jesteśmy zainteresowane na jakich zasadach ma odbywać się debata z udziałem ekspertów, o której tak wiele dowiadujemy się z mediów. Wiemy też z kontaktów z nauczycielami, że także oni chcieliby wiedzieć o pracy tego zespołu więcej. Ponieważ na oficjalnych stronach MEN do dziś nie możemy odnaleźć interesujących nas informacji dotyczących tego tematu, zwracamy się z tymi pytaniami w trybie dostępu do informacji publicznej. Korzystając z tego samego prawa staramy się dowiedzieć, kto jest twórcą podstawy programowej, nad zmianą której prace trwają obecnie w resorcie (odpowiedzi na to pytanie również nie znajdujemy na stronie MEN, formułujemy je więc we wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Czy inni także mogą składać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Zachęcamy Państwa do formułowania wniosków o dostęp do informacji publicznej w istotnych dla Państwa kwestiach. W tym tekście pokażemy Państwu, w jaki sposób przygotowujemy nasze wnioski i wskażemy, jak możecie Państwo przygotować własne pisma do MEN, bazujące na Państwa prawie do informacji publicznej – czyli bycia poinformowanym o tym co i w jaki sposób jest wdrażane w MEN. Możecie Państwo korzystać z przygotowanego przez nas wzoru oraz naszych dokumentów.

Jak znaleźć odpowiedź na własne pytania?

 1. Proszę najpierw sprawdzić czy odpowiedzi na Państwa pytanie nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji.
 2. Jeśli tam nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej. Tutaj znajdą Państwo wzór wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warto wiedzieć, że każdemu/każdej przysługuje prawo do informacji publicznej!

 1. Nie muszą Państwo wyjaśniać kim są, ani po co Państwu są informacje.
 2. Zapytanie można wysłać pocztą, mailem lub zanieść osobiście do instytucji (np. Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. Szucha 25 w Warszawie)
 3. Odpowiedź powinni Państwo uzyskać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku (pocztą lub na skrzynkę mailową w zależności od wskazania).

Zapraszamy także do wysłuchania rozmowy z naszym ekspertem prawnym – Krzysztofem Izdebskim, na temat tego, co może i powinno nas interesować w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych i w jaki sposób o to zapytać: https://www.youtube.com/watch?v=U_QmGp2xpuI&feature=youtu.be

Jak przygotowujemy nasze wnioski?

 1. Nasz wniosek z 8 lutego br zawierał pytania o to, kto znajduje się w zespole, na podstawie jakich kryteriów został wybrany i jaki był tryb oceny wniosków, w wyniku którego powstał zespół 1840 osób (na jego istnienie urzędnicy MEN często powołują się w mediach.

  dip_14.03.16

  Zobacz DIP w pdf

 2. Ministerstwo 22 lutego br. informuje nas, że „z powodu trwających czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym związanych z kształtowaniem zespołu ekspertów oraz zagadnień o charakterze prawnym, które wymagają wyjaśnienia, Państwa wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 8 kwietnia br.” Nas taka odpowiedź zastanawia, bo skoro urzędnicy MEN mogą wysłać do nas wiadomość e-mail, to znaczy, że mają nasze dane i na część pytań mogą nam odpowiedzieć. Skoro wybrali grupę 1840 osób, to musieli się wcześniej kierować jakimiś kryteriami, których z nieznanych nam powodów nie chcą podać do publicznej wiadomości.dip_8.02.16-odp_MENZobacz odpowiedź MEN w pdf
 3. 25 lutego br. składamy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność. W związku z tym, że MEN kontaktuje się z nami i dokonał jakiegoś wyboru kandydatów do zespołu, uznajemy, że ma te informacje i z nieznanych nam powodów nie chce ich nam udostępnić.
 4. 15 marca br. formułujemy kolejne pismo – tym razem pytamy o autorów podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz to, w jakim trybie została przygotowana (umowa o pracę, czy zewnętrzne zlecenie) i jaka była kwota tej umowy. Chcemy także dowiedzieć się, jaki jest koszt przygotowania platformy internetowej, poświęconej ogólnopolskiej debacie o oświacie http://www.debataoswiatowa.men.gov.pl.

dip_14.03.16

Zobacz DIP w pdf

Czekamy na odpowiedzi!

Iga Kazimierczyk

Magdalena Milczewska