XVIII Forum Inicjatyw Oświatowych – zapraszamy jako współorganizatorki wydarzenia

Forum odbędzie się 19 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Będzie ono poświęcone problematyce edukacji polskich dzieci poza granicami kraju i powracających do niego po kilkuletnim pobycie za granicą oraz dzieci z innych krajów przybywających do Polski.

Dołączyłyśmy do grona współorganizatorów tego wydarzenia, naszym zdaniem działania związane z usprawnianiem pracy edukacyjnej z uczniami z innego kręgu kulturowego, leży w obszarze celów związanych z poprawą jakości polskiej edukacji. Jednym z zadań, z którym na co dzień zmaga się coraz większa grupa nauczycieli, jest obecność w szkole uczniów niepolskojęzycznych, z innego kręgu kulturowego.

W Polsce przebywa już wielu uchodźców i migrantów ekonomicznych z innych krajów, przybędą też nowi, w tym grupa repatriantów. Uważamy, iż  konieczne jest zapewnienie im wszystkim edukacji, w tym poznanie języka i  kultury polskiej, aby mogli włączyć się i w pełni uczestniczyć  w naszym życiu społecznym. Uchodźcom napływającym z krajów objętych wojną chcielibyśmy zapewnić wykształcenie przydatne do odbudowy ich ojczyzn po zakończeniu działań wojennych.

Polska edukacja może być o wiele lepsza. Chcemy, aby była lepsza także dla migrantów, repatriantów i uchodźców.

Mamy nadzieję, że na Forum będą obecni eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie będzie okazją do gruntownego zapoznania się z tematyką „innego” w polskiej szkole. Liczymy, że te zagadnienia zostaną włączone w dyskusję o oświacie, która właśnie się rozpoczyna. 

Pobierz program tutaj

Pobierz kartę zgłoszeniową tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi, omawiającymi zagadnienia związane z uczniem niepolskojęzycznym w polskiej szkole, sytuacją migrantów, wyzwaniami, jakie stoją przed społeczeństwami w związku ze zwiększoną mobilnością ludzi. Biblioteka materiałów

Magdalena Milczewska