Raport z wysłuchania – doskonała lektura na długie wieczory

Nie było was na wysłuchaniu? Nie szkodzi. Wszystkie wystąpienia możecie przeczytać w przygotowanym przez nas raporcie.

9 stycznia 2016 r. odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim Obywatelskie wysłuchanie publiczne, dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty. Wzięło w nim udział 260 osób.

Organizując wysłuchanie publiczne w tej konkretnej sprawie, chcieliśmy też przekonywać decydentów do przyjęcia i stosowania tej formuły rozmowy ze społeczeństwem. Jeśli jednak tak się nie stanie wierzymy, że będą to robić sami obywatele i tworzone przez nich organizacje i instytucje – obywatele, którzy wierzą, że mają prawo zgłaszać opinie w sprawach ich dotyczących i domagać się wysłuchania od tych, którzy w demokratycznych wyborach zdobyli mandat, by rządzić.

Przedstawiciele dziewięciu instytucji zaprezentowali opinie, które na etapie pracy nad projektem zostały skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Marszałka Sejmu, przedstawionych zostało także 33 opinie, dotyczące ustawy.

Nagranie z wydarzenia, program, regulamin oraz lista uczestników, dostępne jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl

POBIERZ RAPORT