Apel do wszystkich partii o współpracę w dziedzinie oświaty

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji” przystąpiła do ruchu społecznego „Obywatele dla Edukacji”.

Podpisujemy się pod postulatami ruchu. Podobnie jak pozostałe organizacje, skupione wokół tej inicjatywy uważamy, że polską racją stanu jest tworzenie polityki edukacyjnej w perspektywie wieloletniej, ponad podziałami partyjnymi, we współpracy z obywatelami, samorządami, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Taka współpraca jest w stanie zapewnić trwały, stabilny rozwój i dobrą jakość edukacji w polskich szkołach.

Wspólnie z sygnatariuszami listu – organizacjami oraz obywatelami i obywatelkami, którzy gotowi są podpisać ten apel, zwracamy się do wszystkich partii politycznych: porozumcie się i zorganizujcie wspólnie ponadpartyjną konferencję na temat stanu i przyszłości edukacji szkolnej. Tego rodzaju spotkanie poprzemy i jesteśmy gotowi wziąć w nim aktywny udział. Sejm jest bardzo dobrym miejscem do debaty o oświacie, pod warunkiem, że będzie to spotkanie wszystkich partii z przedstawicielami różnorodnych organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji.

Zapoznajcie się z petycją, możecie ją też podpisać tutaj.